Het Koningspark Raamsdonksveer

Bezuinigingen

Voor vele Verenaren is het Koningspark in Raamsdonksveer een plaats geweest om te spelen, ontmoeten en te genieten van de natuur. Het laatste decennium lag het park er echter wat troosteloos en verlaten bij. Het onderhoud werd door bezuinigingen marginaal uitgevoerd en het park raakte uit de gratie bij de bewoners.

Stichting Koningspark

Dit viel ook Pieter van den Kieboom, na een afwezigheid van 27 jaar in het dorp, op.  Met een grenzeloos en aanstekelijk enthousiasme heeft hij vrijwilligers gezocht en plannen gemaakt om het park nieuw leven in te blazen. Dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Koningspark in 2012.

Burgerinitiatief

Na enkele jaren van plannen maken en aankloppen bij diverse instanties kwamen de plannen in 2015 in een stroomversnelling. Het masterplan Koningspark, ontworpen door Vis á Vis Ontwerpers waarbij Emiel Versluis verantwoordelijk voor het ontwerp en Margo van Beem voor de beplantingen, werd positief ontvangen door de Gemeenteraad. De kracht en de ambitie van het burgerinitiatief om het park om te toveren tot een Koningspark van formaat werd dan ook door de voltallige Gemeenteraad gezien. Waarna deze gelden vrij heeft gemaakt om Fase 1 uit te kunnen voeren. Deze eerste fase wordt uitgevoerd door de Rooy Hoveniers B.V. uit Dussen, welke reeds enkele jaren bij de plannen betrokken zijn en dit initiatief hebben gesteund.

Uitvoering in fases

In de eerste Fase wordt vooral de waterhuishouding in het park aangepakt. Het grote speelveld wordt gedraineerd en opnieuw geprofileerd om een goed en droog veld te krijgen. Hiervoor worden tevens wadi’s aangelegd die, naast de ontwatering, ook zorgen voor een ecologische zone waarin plant en dier kunnen gedijen. Over de wadi’s worden betonnen bruggen gelegd om het speelveld met het omliggende park te verbinden.  De grond welke uit de wadi’s is vrijgekomen is verwerkt in een terp, centraal in het park gelegen. Deze terp biedt, naast een prachtig uitzicht over het park, speel- en ontspanningsgelegenheid. De bestaande bestratingen worden hergebruikt in de paden rond de terp.  Tegen de vijver wordt een waterspeelplaats gecreëerd met zogenaamde ‘natuurlijke speelaanleidingen’. Boomstammen, zand en keien maken deze plaats tot een speelparadijs voor jonge natuurbelevers.

De volgende fases van de reconstructie zijn voornamelijk het rooien van aanwezige heesters en struiken, om plaats te maken voor een meer open begroeiing van stinzenplanten en varens. Ook wordt er in de toekomst een bootcamp gelegenheid en een besloten speelplaats aangelegd.

Raamsdonksveer krijgt, dankzij het burgerinitiatief van de Stichting Koningspark, een prachtig nieuw park zodat ook de huidige en toekomstige generaties weer kunnen spelen, ontmoeten en genieten van de natuur!

Volg de voortgang in foto’s via onze Facebookpagina.

KoningsparkKoningsparkKoningsparkKoningspark