DE ROOY HOVENIERS
Binnen 27A / 4271 BV Dussen
Telefoon: 0416 – 39 11 35
morgenmooiweer.nl

  

Dit e-mailbericht evenals iedere/enige bijlage bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie alleen bestemd voor de bedoelde ontvanger. Iedere inzage, ieder gebruik of het kopiëren, verspreiden of opslaan van dit bericht (of de bijlagen) alsmede het openbaar maken van de inhoud hoe dan ook is aan derden niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent wordt u verzocht de afzender te informeren en het originele bericht, de (eventuele) bijlagen alsmede iedere kopie hiervan direct te vernietigen.