Rupsen beschadigen buxus

Rups in de buxus

Een nieuwe rupsenplaag tast buxusplanten in Nederland aan. Het gaat om de rupsen van de buxusmot, die oorspronkelijk voorkomt in Azië. Sinds 2006 is de buxusmot reeds aanwezig in Duitsland (Baden-Württemberg). De soort kwam vermoedelijk via geïmporteerde planten uit Azië in Europa terecht. Glyphodes perspectalis heeft dan ook zijn oorsprong in Japan, Zuid-Korea en China.
Later (2007-2008) werd de soort ook zeer lokaal in Zwitserland, Frankrijk en Groot-Brittanië aangetroffen. Jammer genoeg werkt de buxusmot sinds 2009 ook in Nederland aan een sterke opmars en worden meer en meer schadegevallen vastgesteld.

Biologie

De vlinders verschijnen in april/mei en hebben een spanwijdte van ongeveer 4 cm. Ze zijn wit met een bruine rand aan de vleugels. Ze leven ca. 8 dagen en zetten hun eitjes in kleine groepjesRups in de buxus (eispiegels) af op de onderkant van het blad van hun favoriete waardplant (Buxussoorten).
De jonge rupsen zijn vuilgeel en krijgen na enkele dagen bruine lengtestrepen (ze zijn dan ca. 5 mm groot).
Volgroeide rupsen zijn felgroen met een zwarte kop en zijn zo’n 4 cm groot, ze hebben nu zwarte stippen en lichte en zwarte lengtestrepen. Bij een gemiddelde temperatuur van 20°C duurt de ontwikkeling van ei naar pop ongeveer 26 dagen.
De nieuw ontwikkelde pop is felgroen met donkere strepen en vlekken. Ze verkleurt crèmekleurig bruin naarmate de adulte vorm zich binnenin de cocon ontwikkelt. De pop is ongeveer 1,7 cm lang.

Schade

Levenscyclus De buxusmot veroorzaakt veel schade doordat deze zich meerdere keren per jaar voortplant en overwintert als jonge rups. Zodra de temperatuur in het voorjaar boven tien graden komt, worden de rupsen actief en gaan aan de buxus vreten. Van ongeveer eind mei tot medio juni verschijnt dan de eerste generatie motten. De rupsen die daaruit voortkomen zijn in augustus volgroeid. Vaak wordt dan pas de schade goed zichtbaar doordat delen van de plant kaal worden. Vanaf eind augustus vliegt de tweede generatie motten. De daaruit voortkomende rupsen blijven van de buxus eten tot ze in oktober in winterrust gaan. Gedurende het hele groeiseizoen zijn er dus rupsen aanwezig, die de buxus volledig kaal kunnen vreten. De plant krijgt daardoor geen kans te herstellen en zal uiteindelijk afsterven.

Rups in de buxus

Bestrijding

Let op dat je de schade aan je planten goed analyseert alvorens te gaan behandelen. Ook schimmelaantastingen zoals Cylindrocladium buxicola veroorzaken zwarte plekken en bladsterfte.

U kunt de schade door deze rups beperken door uw buxus al in april of mei te controleren en rupsen te verwijderen. Daarmee voorkomt u toename van de populatie in de zomer. Kijk of u aangevreten of aan elkaar gesponnen takjes ziet met uitwerpselen erin. Meestal vindt u daarin of vlak erbij de groen met zwarte rupsen, die uiteindelijk zo’n vier centimeter lang worden. De pop is lichtgroen tot bruin en zit in een dicht spinsel tussen de samengesponnen bladeren. Verwijder zoveel mogelijk rupsen en poppen met de hand. Als er veel rupsen zijn kunt u desgewenst een bestrijdingsmiddel tegen rupsen gebruiken of de buxus in z’n geheel verwijderen. Dit product van plantaardige oorsprong waardoor het geen nawerking heeft zodat het biologisch evenwicht na de behandeling spoedig hersteld. De behandeling dient verschillende keren herhaald te worden en werkt het best tegen jonge rupsen.
Bestrijd de jonge rupsen zo goed mogelijk in het voorjaar zodat de sterke ontwikkeling in de zomer goed wordt afgeremd. Blijf uw planten geregeld controleren op herbesmetting. Voer aangetaste plantendelen en levende rupsen altijd af in een goed gesloten zak. Gooi rupsen dus niet levend in de groencontainer, omdat ze dan kunnen ontsnappen. Hebben uw buren ook buxusplanten, waarschuw hen dan ook om verdere verspreiding in de omgeving tegen te gaan. Verdere schade van de buxusmot kan worden tegengegaan door het regelmatig controleren, zo nodig verwijderen en bestrijden van de rupsen tijdens de zomer en de herfst.

Neem voor meer informatie of hulp bij de bestrijding van deze rups in uw buxus contact met ons op, samen zullen we de ‘strijd’ aangaan 😉