DE ROOY HOVENIERS DERDE BIJ TUIN VAN HET JAAR 2012 WEDSTRIJD

Tuininspiratie

Zwembad

Derde plaats Tuin van het jaar 2012

Mooie derde plaats voor De Rooy Hoveniers met de tuin in Dordrecht. Dat is de uitkomst van de hovenierscompetitie Tuin van het Jaar 2012. Deze landelijke wedstrijd, die in het vak veel aanzien heeft, is georganiseerd door het Hoveniers Informatie Centrum.

Op woensdag 11 april 2012 zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de Tuin van het Jaar verkiezing 2012. Deze gebeurtenis vond plaats in de passende ambiance van de Floriade te Venlo.

De ingezonden tuinen werden beoordeeld door een onafhankelijke vakkundige jury, onder voorzitterschap van Gerard de Wagt van het VKC. Dit alles in opdracht van het Hoveniers Informatie Centrum. Naast criteria als het ontwerp, de toepassing van dode materialen, de beplanting en de techniek van de aanleg, betrokken de juryleden ook de wensen en eisen van de tuineigenaar bij de beoordeling.

Juryrapport

Na beoordeling door de vakjury van de Tuin van het Jaar 2012, is De Rooy Hoveniers uit Dussen met een tuin in Dordrecht derde geworden.

De inzending van De Rooy Hoveniers uit Dussen is door de vakjury als volgt bestempeld: ‘Een smaakvolle tuin die goed aansluit op de architectuur van het woonhuis. De tuin valt op door diverse tuinkamers die een eenheid vormen en een fraaie zitgelegenheid.’