Juridische informatie

Op deze pagina vindt u de juridische informatie terug die van toepassing is op onze diensten.

  • Algemene voorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookiebeleid

Algemene voorwaarden

Het is goed om vooraf na te gaan aan welke regels, rechten en plichten u gebonden bent bij het aangaan van een overeenkomst. Onze dienstverlening proberen wij zo transparant mogelijk te houden.
Lees meer over onze Algemene voorwaarden op deze pagina.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Dat betekent dat we uw gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen en zullen nooit uw informatie verstrekken aan derden.
Lees meer over ons Privacybeleid op deze pagina.

Cookiebeleid

De Rooy Hoveniers gebruikt cookies om deze website te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie. We willen uw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten verbeteren.