WAAROM HEBBEN BOMEN BLADVERLIES?

Tuinontwerp

Fruitboom

Bladverlies

Bomen hebben bladverlies om zichzelf te beschermen tegen uitdrogen. In de herfst en winter wordt het voor de boom steeds moeilijker om water op te nemen. Niet alleen kunnen de wortels bij lage temperaturen minder water opnemen, maar het water in de bodem kan ook bevroren zijn. Als de boom in de winter zijn blad niet zou verliezen, zou hij kunnen verdrogen omdat de verdamping via het blad groter zou zijn dan de wateropname.

Plantenhormonen

De bladval wordt geregeld door twee plantenhormonen: auxine en abscisinezuur. Auxine verhindert de vorming van een kurklaagje tussen blad en steel, absxisinezuur stimuleert de vorming van zo’n kurklaagje. Als de dagen korter en kouder worden, maken de bomen minder auxine aan, terwijl in oudere bladeren meer abscisinezuur wordt gemaakt. De vorming van het kruklaagje in bladeren door abscisinezuur wordt dus in de herfst niet meer tegengehouden door auxine. Als zich eenmaal een kurklaagje heeft gevormd, zal het blad uiteindelijk afvallen, omdat dan alleen de nerven nog een verbinding tussen bladsteel en tak vormen. Deze verbinding alleen is te zwak voor het gewicht van het blad, dat ten slotte afbreekt onder zijn eigen gewicht, soms versneld door wind en regen.

Een tweede mechanisme dat mogelijk speelt, is dat bomen hun blad afstoten om zicht te ontdoen van afvalstoffen.