Steen uit de tuin, groen erin!

Stop de verstening

De natuur dichterbij huis
Steen uit de tuin, groen erin!

De afgelopen jaren is het groen in tuinen steeds meer vervangen door stenen. Voor het vermijden van onderhoud of uit een oogpunt van ‘netheid’. Deze verstening heeft echter wel nadelige gevolgen voor de leefomgeving van mens en dier. De biodiversiteit neemt af en de temperatuur stijgt in dichtbebouwde ‘versteende’ omgevingen. Daarnaast zal Nederland volgens deskundigen steeds vaker te maken krijgen met forse regenbuien waarbij snel wateroverlast ontstaat. De oplossing is simpel: steen de tuin uit en groen erin!

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering stijgen de temperaturen en is er vooral  in de afgelopen zomers sprake van extreme regenbuien. Op veel plaatsen in Nederland staan kelders en woonkamers dan als snel blank. Vooral in steden is het lastig om het overschot aan regenwater af te voeren. Door een verdicht grondoppervlak wordt het hemelwater direct geloosd op het riool welke de grote hoeveelheid niet aan kan.

Meer groen

Een simpele oplossing is het aanbrengen van meer groen. Op die manier kan het regenwater in de grond infiltreren en zullen temperaturen in de stad of dichtbebouwde wijk afnemen door het langer vasthouden van water in de bodem. Simpel gezegd geldt dus eigenlijk; tegel eruit en groen erin. Vervang houten schuttingen door heggen, leg een grasveldje aan en plant eenborder aan. Dit werkt goed tegen wateroverlast, is goed voor vogels en uit onderzoek blijkt ook nog eens dat mensen die in een groene omgeving wonen gezonder en gelukkiger zijn. Ook het afvangen van fijn stof is een positieve bijkomstigheid van groen. Vier maal winst dus!

En zeg nu zelf, wat is er lekkerder dan gras onder uw voeten!

Positieve bijdrage

De wereld kan niet zonder groen en zuurstof, iedereen met een tuin kan daaraan een positieve bijdrage leveren. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van meer groen rondom uw eigen huis, vraag De Rooy Hoveniers om raad! Een Tophovenier kan u adviseren over beplanting en onderhoud.