Samen werken aan een gezonde en leefbare wereld, duurzaam omgaan met onze wereld

duurzaam

Het wordt ons op de basisschool al bijgebracht, bomen en planten zorgen voor zuurstof en zonder zuurstof kunnen we niet leven. Gemeenten organiseren de boomplantdag om dit de jeugd nog eens extra bij te brengen. Het is dan ook jammer om te zien dat groene parken verdwijnen voor kolossale nieuwbouwpanden, dat menig tuin is veranderd in een betegeld terrein en dat de perken van gemeenten worden omgevormd tot gras, omdat dit goedkoper zou zijn.  

Duurzaam

Duurzaamheid is tegenwoordig een populair woord en wordt zelfs al aangeduid als ‘containerbegrip’. Dit komt omdat de term te pas en te onpas wordt gebruikt bij alle verantwoorde initiatieven. Duurzaamheid is door de Brundtlandcommissie geformuleerd als: ‘een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van nu, zonder het vermogen van de toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen’. Vaak wordt er onderscheid gemaakt in de ‘drie P’s’: People (mensen), Planet (aarde) en Profit (opbrengst). Deze drie aspecten zijn ook van groot belang in de groenbranche, waarin wij als De Rooy Hoveniers werkzaam zijn.

Een puzzel die in elkaar past

Een duurzame tuin heeft een groene toegevoegde waarde en draagt op diverse manieren bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De groene toegevoegde waarde van De Rooy Hoveniers is te vinden in het realiseren van een tuin die een lust is voor het oog, een lust voor de plaatselijke ecologie en een lust is voor het welbevinden en de gezondheid van de gebruikers. Het is een levende tuin waarin mens en natuur samen leven en fysiek kunnen bewegen. Dit is alleen mogelijk als alles als een puzzel in elkaar past. Zowel de flora in zijn geplaatste grond, als het voedsel voor de fauna, als het water in de bodem, als gezondheid voor de mens, als de materialen in hun afvalbijdragen.

De Rooy Hoveniers ziet MVO als een vanzelfsprekendheid. Bij beslissingen wordt een afweging gemaakt tussen de maatschappelijke en economische effecten. Dit betekent dat ze rekening houden met belanghebbenden, dit kunnen medewerkers, klanten en ook omwonenden zijn. Verder wordt op alle vlakken binnen het bedrijf gelet op efficiëntie voor brandstof, grondstoffen, bestrijdingsmiddelen en het minimaliseren van restafval. Wij bieden onder andere het hout, puin, plastic, enz aan bij de diverse recycle stromen. Wij hopen, door middel van een verantwoorde bedrijfsvoering, bij te dragen aan een groene circulaire economie.